De Fotografen

Resultaat

Resultaten 35 - 35 van 218

Martien Coppens

Geboren als zoon van een klompenmaker in het Brabantse Lieshout, raakte Martien Coppens gefascineerd door de fotografie tijdens zijn middelbare schooltijd. Na de HBS enige jaren werkzaam in de klompenmakerij, verdiepte hij zijn fotografische kennis door het fototijdschrift Focus. Door contacten met hoofdredacteur Adriaan Boer werd de jonge Coppens gestimuleerd zijn beroep van zijn hobby te maken en een opleiding te gaan volgen aan de Bayerische Staatslehranstalt für Lichtbildwesen in München (1930-1931). Zijn ervaringen vatte hij aldus samen: 'Men verlangde er de "menschen", op natuurlijke wijze weergegeven. Daar werd de fotografie beoefend in haar wezen, precies zoals ze was, scherp en juist, doch in een prima techniek.' (Bedrijfsfotografie, oktober 1933) Dit zou een leidraad voor zijn hele werk worden.

Na een korte werkzaamheid bij Kees Helder in Middelburg opende Martien Coppens begin 1932 een eigen studio in Eindhoven. In 1937 maakte hij naam met zijn eerste, in eigen beheer uitgegeven boek Rond de Peel. Zijn romantische en sculpturale portretopvatting, vond tijdens de oorlogsjaren een logisch vervolg in fotoboeken over middeleeuwse kerkelijke kunst: De koorbanken van Oirschot (1941) en Gedachten in steen (1942).

Na de bevrijding ontwikkelde Coppens zich in woord en beeld tot een onvermoeibare voorvechter van de foto als artistiek product, persoonlijke expressiemiddel en object van schoonheid. Hiervan getuigen naast De mensch in de fotografie (1946), Fotokunst? (1947) en Mens en camera (1950) ruim zestig naoorlogse fotoboeken. Zijn betrokkenheid bij fotografische beroepsorganisaties in eigen land koppelde hij aan intensieve internationale contacten. Deze resulteerden onder meer in de tentoonstelling Vakfotografie 1950, door hem samengesteld voor het Stedelijk Van Abbemuseum. Kort hierna ontmoette hij de Duitse fotograaf Otto Steinert, die een vorm van 'subjectieve fotografie' voorstond waar Coppens zich nauw verwant mee voelde. Een belangrijke proeve hiervan vormde Monsters van de Peel, dat in 1958 als relatiegeschenk door drukkerij-uitgeverij Lecturis in Eindhoven werd gepubliceerd.

Lecturis was als drukker ook verantwoordelijk voor het tijdschrift Vakfotografie met Coppens als hoofdredacteur (1963-1967) en publiceerde na afsluiting van zijn actieve fotografische carrière in 1977 een tiental boeken op basis van eigen selecties uit eerder werk. Als een door hem zelf zo genoemde 'laatste biecht' publiceerde hij in deze reeks Waarom fotograferen. Zestig jaren onderweg: 1923-1983.

Een selectie uit het werk van Martien Coppens

Bekijk alle foto's van deze fotograaf