De Fotografen

Resultaat

Resultaten 50 - 50 van 217

Bernard F. Eilers

Bernard F. Eilers behoorde in het eerste kwart van de vorige eeuw tot de belangrijkste Nederlandse fotografen in ons land. Zijn oeuvre bestaat enerzijds uit opdrachtwerk dat zich kenmerkt door een zakelijke stijl, anderzijds uit vrij werk waarin hij zijn kunstzinnige talenten tot uiting bracht. Aan het einde van zijn opleiding voor de grafische industrie maakte Eilers zijn eerste buitenopnamen in de winter van 1895-1896 aan de rand van Amsterdam. Zijn aandacht ging daarbij primair uit naar sfeer en lichtval. Geleidelijk ontwikkelde hij zich tot een vooraanstaand kunstfotograaf. Geestverwanten trof hij vanaf 1907 in de Amateur-Fotografen-Vereeniging en de nieuw opgerichte Nederlandsche Club voor Fotokunst.

In 1911 vestigde hij zich als zelfstandig kunst- en reproductiefotograaf onder de naam Inrichting voor Artistieke Lichtbeeldkunst. Zijn eerste grote bedrijfsopdracht kreeg hij in 1912-1913 bij het 50-jarig jubileum van de Staatsspoorwegen. In de daarop volgende jaren werkte hij vooral aan opdrachten van Amsterdamse architecten en meubelmakers. Het contact met H.Th. Wijdeveld als hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Wendingen’ (1918-1931) was essentieel voor zijn architectonische opdrachtpraktijk. Als orgaan van het architectuurgenootschap Architectura et Amicitia was ‘Wendingen’ een uitgesproken pleitbezorger van de Amsterdamse School.
In het verlengde van Eilers' architectuurfoto's lagen zijn reclamefoto's. Deze kwamen veelal voort uit bedrijfsreportages, waarbij hij niet alleen de fotografie maar ook de typografie verzorgde. Eilers ontwikkelde zich op deze manier tot een van de eerste Nederlandse reclamefotografen.
De opdrachten voor portretfoto's waren voornamelijk afkomstig van particulieren. Tevens maakte Eilers portretten van collega-fotografen als Henri Berssenbrugge, Francis Kramer en Adriaan Boer.
De reproductiefotografie tenslotte, omvatte naast het documenteren van kunstcollecties voor prominente Amsterdamse kunsthandelaren en verzamelaars ook de opdracht van het Rijksmuseum om De Nachtwacht van Rembrandt te fotograferen - overigens de eerste geslaagde reproductie van dit schilderij. Deze tak van vakfotografie vormde een belangrijke inkomstenbron voor Eilers en een inspiratiebron voor zijn vrije werk.

Een selectie uit het werk van Bernard F. Eilers

Bekijk alle foto's van deze fotograaf