Fotografie dossiers

Regelmatig publiceren medewerkers van het Nederlands Fotomuseum online dossiers. De dossiers gaan dieper in op uiteenlopende onderwerpen op het gebied van fotografie zoals bijvoorbeeld daguerreotypieën, fotografisch materiaal bewaren of de fotograaf John Fernhout. De dossiers bieden u basiskennis over het onderwerp plus een verzameling nuttige tips om u verder te verdiepen.
 • Dressuur van het oog Vormgeving van fotografie analyseren

  Hoeveel vormgeving komt er bij fotograferen kijken? In sommige opzichten is fotografie vorm te geven als ieder ander beeld, maar het heeft ook zijn specifieke eigenschappen. Het kunnen benoemen van vormgevingsaspecten kan helpen bij het maken van bewuste keuzes in je eigen fotografie. Je kunt dan beslissen of je de werking van een bepaalde vormgeving wilt gebruiken om jouw bedoeling met een foto te benadrukken of juist niet. Dat is het doel van dit dossier.

  Lees meer

 • Autochromes

  Waarom was 1907 zo’n belangrijk jaar? De geschiedenis van de fotografie is vergeven van uitvindingen die met veel bombarie werden aangekondigd, maar vervolgens niet levensvatbaar bleken, niks nieuws boden of waarvan zelfs nooit meer iets werd vernomen. Daar staan uitvindingen tegenover die wel invloedrijk bleken en de fotografie in een nieuwe richting stuwden. Autochrome behoort duidelijk tot de laatste categorie. Voor het eerst was het mogelijk om zonder moeite kleurenfoto’s te maken. Aangezien daar zeventig jaar op gewacht was, werd het procédé met enthousiasme begroet. Sommigen meenden dat het de belangrijkste vinding was sinds 1839, toen de fotografie zelf ten tonele verscheen.

  Lees meer

 • Panoramafotografie

  In dit dossier vertelt Hans Rooseboom over panoramafotografie: over haar makers, herkomst en de technieken waarmee panoramafoto's gemaakt kunnen worden. Ook probeert hij vast te stellen wanneer een foto tot de panoramafotografie kan worden gerekend. Bestaat er een definitie?

  Lees meer

 • Fotografisch materiaal bewaren

  De belangrijkste richtlijnen
  Is het mogelijk om een foto zo te bewaren dat hij jaren langer meegaat? En hoe zit het met dia’s, kleurennegatieven en beeldbestanden? Dit dossier is bestemd voor fotoverzamelaars, fotografen en medewerkers van fotoarchieven en - collecties. Het leert u hoe u het best met fotografisch materiaal kunt omspringen. Aan de orde komen onderwerpen als hantering, bewaaromgeving, verval en verpakking.

  Lees meer

 • De daguerreotypie

  Permanente glans
  In een tijd waarin fotografie vanzelfsprekend en alomtegenwoordig is geworden, is het aanschouwen van een daguerreotypie een verademing. Zij biedt een loepzuiver en uniek beeld van 150 jaar geleden. Met zijn uitvinding ontketende de Fransman Louis Daguerre in 1839 een ware revolutie. Een nieuw medium was geboren: voor het eerst kon iedereen een fotografisch beeld vastleggen. Zijn procédé werd om die reden door de Fransen bestempeld als gift aan de mensheid.

  Lees meer

 • Het Steenbergen Stipendium Prijs voor afgestudeerd talent

  Kersvers talent: dat is waar de jury van het Steenbergen Stipendium voor de Fotografie vanaf 1998 naar zoekt wanneer zij ieder jaar in juni alle eindexamenexposities bezoekt. Het stipendium is een studiebeurs voor net afgestudeerden van de fotografieopleidingen aan de Nederlandse kunstacademies en wordt jaarlijks uitgereikt in het Nederlands Fotomuseum, dat ook de tentoonstelling organiseert. Het Steenbergen Stipendium is bedoeld om een studiereis of verblijf in het buitenland te faciliteren. Om in letterlijke zin afstand te nemen van vier jaar academie, om te bezinnen en in alle rust na te denken over nieuw werk.

  Lees meer

 • John Fernhout (1913-1987) Fotograaf en cameraman

  John Fernhout (Ferno) was naast cameraman en regisseur ook fotograaf. Het Nederlands Fotomuseum beheert zijn fotocollectie en archief. Het besteedt aandacht aan Fernhout in het kader van de dubbeltentoonstelling This is War! Robert Capa at Work & Gerda Taro. John Fernhout was bevriend met Robert Capa. Zij waren beiden getuige van de Spaanse Burgeroorlog en reisden vervolgens samen door China.
  In dit dossier wordt inzicht gegeven in het leven en werk van John Fernhout. Daarnaast geeft het de tijdsgeest weer waarin Capa en Fernhout leefden en werkten.

  Lees meer

 • Collectie Wereldmuseum Rotterdam

  Verhuizing van een fotocollectie
  Sinds 2011 is de fotocollectie van het Wereldmuseum Rotterdam ondergebracht bij het Nederlands Fotomuseum. Daar wordt de collectie in moderne depots bewaard. Via de website zijn de foto’s toegankelijk voor het publiek. In de komende jaren worden foto’s uit de collectie van het Wereldmuseum getoond in exposities bij het Nederlands Fotomuseum.

  Lees meer